Mandag kom den innom Ålesund for å bunkre drivstoff på vei nordover. Fiskeribladet var om bord. Det 101 år gamle fiskebåtrederiet fra