Norges motvilje mot å diskutere og inngå bilaterale kvoteavtaler med EU hindrer