Som følge av koronakrisen vedtok Stortinget en pakke for å hjelpe norsk industri. Et tiltak var at Havforskningsinstituttet (HI) skulle få bygge nytt kystforskningsskip. I mai i fjor ble det klart at regjeringen bevilget 110 millioner til det nye forskningsfartøyet. Men fartøyet skal bygges i Nederland.

VG skriver at leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), kaller det en skandale og krever at Stortinget kansellerer kontrakten. Det var Skipsrevyen som først omtalte saken.

- En skandale

Pollestad viser til at dette var et tiltak som var en del av verftspakken og sto under overskriften «Tiltak for økt aktivitet og sysselsetting – få folk tilbake i jobb».

Han har sendt et spørsmål til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, hvor han ber om svar på hvorfor regjeringen bruker penger fra krisepakken til å skape aktivitet i utlandet.

- Hvis ikke regjeringen handler, så vil vi gå til Stortinget og be om at kontrakten stanses. Det er en skandale at skipet bygges i Nederland når Stortingets intensjon var å stimulere norsk industri. Poenget med krisepakken er å redde norske arbeidsplasser, ikke nederlandske, sier Pollestad til avisen.

- Full tiltro til HI

Til VG sier Ingebrigtsen:

– Det hadde vært svært gledelig om et norsk verft hadde fått oppdraget, men anskaffelsesregelverket åpner ikke for å stille krav om nasjonalitet, og disse reglene kan ikke enkelt omgås slik Pollestad hevder, sier han.

Ingebrigtsen legger til:

– Vi har full tiltro til Havforskningsinstituttet som har kjørt anbudsrunden.

Direktør i HI, Sissel Rogne, sier til avisen at de har undersøkt handlingsrommet. Hun advarer mot å kansellere tildelingen.

– Vi visste at det kunne bli bråk på grunn av intensjonen, men vi har gjort det som sto i vår makt. Å si opp en lovlig kontrakt kan medføre store kostnader og det vil jeg ikke anbefale.