K. Strømmen Lakseoppdrett, som ble stiftet av Kristen Strømmen i 1972, og har