Fiskeripolitisk talsmann Geir A Iversen i Senterpartiet slår tilbake mot jusprofessor Jon Petter Rui sin juridiske betenkning som konkluderer med at en del av de inndratte fangstene