Frantsen Temp AS

I Hamnvik i Ibestad har svein Atle Frantsen startet et nytt aksjeselskap som skal eie selskaper innen fiskeribransjen, investere i andre selskaper, drive hav- og kystfiske og andres produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskapet med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjekapitalen er på 34.500 kroner. Frantsen er både daglig leder og styrets leder. Styremedlemmer er Mariann Frantsen og Kjersti Frantsen.

Nye Smaragd AS

I Leinøy i Herøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskefartøyer, herunder produksjon av egen fangst, samt investeringer i forbindelse med dette. Aksjekapitalen er på 60.000 kroner. Styrets leder er Hallvar Ulfstein Leine. Styremedlemmer er Kristin Smådal Hide, Aase Margrete Smådal Nyberg, Kari Smådal Turøy og Petter Geir Smådal.

Sotra Sjømat DA

I Kolltveit i Øygarden er det startet et ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapet skal drive med kjøp og salg av sjømat. Deltakerne er Thomas Marthinussen og Oskar Lie med 50 prosent hver. Styrets leder er Thomas Marthinussen og Oskar Lie er styremedlem.

SHS Kystfiske AS

I Smøla skal det nye aksjeselskapet drive fiske og fangst, og engasjere seg i andre selskaper i samme bransje. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Svein Håvard Stølen.