De har allerede døpt den gamle velferden om til «Havblikk