Før jul fikk tvillingsøstrene Katrine og Ingrid Sekkingstad brev i posten fra Vest-Norges Fiskesalslag. Det var et varsel om et inndragelseskrav på halvparten av inntekten fra sommerjobben, fordi salgslaget mente jentene hadde tjent over inntektsgrensen som er på 50.000 kroner når en fisker med samme båt.

Det skulle derimot vise seg å være en feil i søknadsskjemaet til den såkalte ungdomsfiskeordningen som var årsaken til inndragelseskravet. Der var begge jentene ført opp med samme båt, mens de i realiteten fisket på hver sin båt.