Før jul fikk tvillingsøstrene Katrine og Ingrid Sekkingstad brev i posten fra Vest-Norges Fiskesalslag. Det var et varsel om et inndragelseskrav på halvparten av