Sortland Museums storsatsing, Seabed, åpner onsdag 14. august. Seabed betyr havbunn, og det er havets betydning i nord, og konsekvensene av marin forsøpling og forurensning som er tema for utstillingen. – Seabed er primært rettet mot barn og unge, men dette er en