2019 ble et godt år for fiskebåtrederiet Rowenta AS på Leknes. Rederiet eier og driver den 34 meter lange not- og snurrevadbåten «Rowenta».

Omsetningen for 2019 endte på 40 millioner kroner. Resultatet før skatt endte med et overskudd på 8,8 millioner kroner, skriver Lofotposten.

I 2018 omsatte rederiet for 33,9 millioner kroner, og fikk et overskudd før skatt på 543.000 kroner.

Rowenta AS sysselsatte åtte årsverk i 2010.

«Rowenta» har relativt store kvoterettigheter. I 2020 har båten en kvote på 3.300 tonn hyse, 1.220 tonn NVG-sild, 865 tonn sei, 559 tonn torsk og 72 tonn makrell, skriver Lofotposten.

Rowenta AS eies av Sedeniussen Holding AS (51 %). og Tommy Sedeniussen (49 %). Sedeniussen Holding AS er heleid av Thomas Sedeniussen.