De siste ukene har gode seifangster utenfor Myre i Vesterålen, særlig for snurrevadflåten, skapt en høyst velkommen aktivitet på land. – I fjor var det lite sei å snakke om, men i høst har