Dårlige driftsforhold på andre felt har ført til en betydelig ansamling av fartøyer i Lofoten, og dermed kan det bli