– Dette har vært vanskelig for spesielt den mindre snurrevadflåten. Den siste tida har det kommet stadig flere garnbåter til