Selv om kvinneandelen i fiske- og fangstnæringen er svakt stigende,