I en melding gjør Norges Råfisklag oppmerksom på at rammen på 300.000 kroner avsatt til føringstilskudd for kystreke, råreker til pilling, er i ferd med å bli oppbrukt.

«Dette kan medføre at ordningen midlertidig vil bli stoppet. Etter ferieavvikling vil vi søke utvidelse av rammen med sikte på at ordningen kan videreføres ut året», opplyser salgslaget.