Fra nyttår startet en ny sjuårsperiode i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet, som varer fra 2021 til 2027, heter Horisont Europa og etterfølger Horisont