Tommy Lyså

I Gullesfjord i Kvæfjord kommune er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive utleie avbolig, turistfiske, jakt og fiske. Innehaver er Tommy Ernst Lyså.

Norwegian Fish & Seafood AS

I Krokkleiva i Hole kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive engroshandel og eksport av fisk, sjømatprodukter og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, også delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Christian James Nystrøm, som også er styremedlem. Styreleder er Andreas Evang.

Smulan AS

I Breivikbotn i Hasvik er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kystfiske og det som naturlig hører inn under dette. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Styrets leder er Lotta Johanna Norman.

Øyskjer AS

Det nye aksjeselskapet i Mortenhals i Balsfjord skal drive kystfiske av reker og andre fiskeslag. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Bård Ivar Tollefsen er daglig leder og styreleder. Helge Jensen og Ivar Magne Tollefsen er styremedlemmer.