Vinterfisket, med flere tusen tilreisende arbeidstakere, gjør fiskeindustrien til en av flere prioriterte bransjer for Arbeidstilsynet.

Det bekrefter Arbeidstilsynet selv i en pressemelding.

Før årsskiftet ble det i all hovedsak gjennomført digitale og postale tilsyn med denne næringen. Nå følges en del av dette opp ved at det gjennomføres en rekke fysiske tilsyn med smittevern ute i virksomhetene og ved innkvartering som tilbys av arbeidsgiver. Funn fra disse tilsynene vil analyseres etter hvert som de gjennomføres.

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter.

I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

Siden midten av november har Arbeidstilsynet funnet andelsvis flest brudd på ivaretakelsen av smittevern i næringen overnatting og servering, etterfulgt av varehandel.