Dynamiske minstepriser på hysa forsvant da koronaen kom i mars og minsteprisen på rund hyse under 1,1 kilo ble da satt