Denne uken offentliggjorde Havforskningsinstituttet resultater fra et lab-forsøk. De viste at selv små doser av lusemiddelet teflubenzuron førte til dødelighet og ga