Fiskeridirektøren har i dag besluttet å stoppe fisket innenfor bonusordningen levendelagring av torsk nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med søndag 27. mai klokken 23.59. 

Torsk som er fisket før stopptidspunktet vil gi kvotebonus når denne omsettes.

Fiskeridirektoratet presiserer i en melding torsdag at det fremdeles kan fiskes torsk for levendelagring. Torsk som fiskes og lagres levende etter stoppen vil da omfattes av ferskfiskordningen.