I flere år har Fiskeribladet skrevet side opp og side ned om «kaffetorskene». Uttrykket er det Lofotposten som har opphav til, avisen premierer årlig fiskerne