Fredag klokken 12 la regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.