Til tross for at «alle megatrender skulle tilsi det motsatte», har