FHF forvalter drøyt 300 millioner kroner som sjømatnæringen betaler gjennom den såkalte FoU-avgiften på 0,3 prosent