Flere bedrifter lurer på hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet, ifølge organisasjonen.

Samfunnskritisk

Myndighetene har svart med å vise til at for samfunnskritiske funksjoner er det gitt visse unntak fra karantenereglene ved grensepassering til Norge.

– For sjømatnæringen gjelder det kun for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde matproduksjonen. Varetransport er eksplisitt nevnt. For alle andre må bedriftslederen gjøre en nøye vurdering av om den eller de som skal passere grensen er kritiske for sjømatproduksjonen, heter det på nettsiden til Sjømat Norge.

Skrive attest

Hvis bedriften har behov for å frakte ansatte eller leverandører av kritiske tjenester eller produkter inn til Norge, må det skrives en attest som synliggjør at bedriften er samfunnskritisk, viser Sjømat Norge til.

Driften skal altså være avgjørende for å opprettholde sjømatproduksjonen og den ansatte skal ha en kritisk funksjon i dette.

– Vårt råd er å skrive slike attester både på norsk, engelsk og eventuelt på annet aktuelt språk, sier Sjømat Norge.

Sjekk med kommunen

Det kan også være tilrådelig å sjekke med kommunen som bedriften er lokalisert i om de kan attestere at bedriften er en del av sjømatproduksjonen. Bedriften må også sørge for at de som kommer til Norge har minst mulig kontakt med andre.

– Vårt råd er at dere tenker gjennom dette både når det gjelder valg av transport til arbeidsstedet og innkvartering på arbeidsstedet, skriver Sjømat Norge.

De peker på at flere kommuner har i henhold til Smittevernloven vedtatt egne restriksjoner og karantenebestemmelser. Helseministeren har pekt på at dette ikke må gjelde for kritiske samfunnsfunksjoner som sjømatproduksjon.