Torsdag ettermiddag ble forhandlingene om havbruksoverenskomsten mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet avsluttet. Fra 1. april gis det generelt tillegg på 0,50 øre til alle og fra 16. oktober øker minstelønnssatsene