Den lukkede merden er nesten ferdig og er på plass i Hamarøy kommune i Nordland. 

- Vi har jobbet med dette siden mars i fjor, og det har vært et og et halvt år med mye prosjektutvikling, sier forsknings- og utviklingsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq AS, Harald Takle til Tekfisk.

Den siste installasjonen finner sted i slutten av juli og begynnelsen av august. Etter det kommer Cermaq til å foreta en teknisk kjøring av merden for å kontrollere at alt fungerer slik det skal.

Den første smoltgruppen blir satt ut i merden i midten av september. 

Første steget mot lukket anlegg

For tre år siden sank Cermaqs lukkede merd med navnet «Aquadomen». Etter det gikk Cermaq inn i en periode hvor selskapet enten måtte legge prosjektet på hyllen, eller bestemme seg for hvor veien skulle gå videre. 

Det ble holdt en gjennomgang hvor det ble besluttet at prosjektet ikke var dødt. 

-  Vi fant oss deretter hovedleverandører og andre med kompetanse innen teknologi som benyttes i lukkede merder, og som kunne videreutvikle denne lukkede teknologien, sier Takle.

Samarbeidspartneren ble selskapet Botngaard AS som har erfaring med å produsere materiell for oppdrettsnæringen. 

Les også:

Spesifikasjoner 

Den nye merden er designet for å være mer robust enn Aquadomen som havarerte for tre år siden. Den skal tåle stormstyrken som sank Aquadomen, og kapasiteten for vær ligger ifølge ham på HS2, som tilsvarer en signifikant bølgehøyde på to meter.

- I samarbeid med Botngaard AS har vi arbeidet mot å utvikle en sterkere merd, sier Takle.

Cermaq regner med at produksjonskapasiteten til den nye lukkede merden ligger på rundt 400 tonn biomasse. 

- Det er mange ting vi enda ikke vet om lukkede merder, blant annet hvilke mengder biomasse som kan være i merden samtidig. Forskningen viser at det maksimale forholdstallet i merd er 75 kilo biomasse per kubikkmeter vann, sier Takle. 

Foreløpig er 400 tonn godt under denne grensen, opplyser han. 

- Vi har også et forskningsrådprosjekt tilknyttet lukket merd, så vi kommer til å jobbe tett med forskningsgrupper for å optimalisere driften av vår lukkede merd.

Navnet på merden skal avdukes om ikke lenge. Foreløpig kalles den bare «Merden i Horsvågen». Illustrasjon: Cermaq AS

Et lite steg for lukkede anlegg

Cermaq jobber også med SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon)-senteret CtrlAqua for å videreutvikle teknologien og observere fiskevelferd. 

- Vi ønsker å bidra til å utvikle merden slik at næringen stadig får tilgang på bedre lukka teknologi.

Gjennom arbeidet med Botngaard AS erkjente Cermaq at for å optimalisere en lukket merd med tanke på kostnadseffektivitet, robusthet og dyrevelferd, kreves det større innovative skritt. 

- Da søkte vi om FlexiFarm - neste steg i utviklingen av lukket teknologi. Den merden som nå ligger i Horsvågen er et pilotprosjekt for FlexiFarm, sier Takle. 

Han opplyser at selskapet er fornøyd med prosjektet, men vet at dette bare er et tidlig skritt mot morgendagens lukkede anlegg.

- Vi ser at lukket teknologi er et spennende, fremtidig alternativ for store deler av produksjonen i havbruksnæringen.