Ved 4-tiden onsdag morgen ligger skipet vel 40 nautiske mil vest for Ålesund, men bare rundt 30 nautiske mil fra land, det tilsvarer om lag 50 kilometer. Det blåser kuling i området i natt, opplyses det i en melding fra NTB.

Kystvakten observerer

Det er fortsatt risiko for at skipet kan kantre og utgjøre miljøfare, opplyser Kystverket i en oppdatering klokken 18.

Kraftige bølger i området gjør det umulig for Kystvakten gjøre noe annet enn å observere, skriver Kystverket videre i en melding.

Kystverket bekreftet tidligere tirsdag overfor IntraFish at havbruksbåten som skulle gå til AQS har falt av «Eemslift Hendrika», og ligger et par kilometer unna.

I kveldens melding fra Kystverket går det fram faktum at arbeidsbåten forsvant fra dekket av det nederlandske fartøyet antas å ha hatt en positiv effekt på stabiliteten til «Eemslift Hendrika», og kan bidra til å unngå kantring.

Kystverket opplyser klokken 18 at de følger situasjonen tett, og kartlegger ressurser for et eventuelt helikopterløft av mannskap ut på havarist.

Rederiet har engasjert to slepebåter som går ut fra Bergen og Kristiansund tirsdag kveld. I følge Kystverket vil disse vil være ved havaristen ved 3-4-tiden i morgen tidlig (onsdag). Dersom vær og vind tillater det, vil det bli fraktet personell om bord på havaristen for å få festet sleper. Skipet skal så etter planen slepes inn til land.

Kystvakten på plass

Ifølge Kystverket har en av båtene som sto på dekk på det nederlandske fartøyet «Eemslift Hendrika» falt av. Det fremkommer i en oppdatering klokken 13, etter at kystvaktfartøyet KV Sortland ankom stedet.

«KV Sortland er nå fremme ved havaristen, og melder om at arbeidsbåten på skipet har falt av», heter det i meldingen.

Bekrefter i SMS

– Hvilken båt sikter dere til? Den grønne/AQS?

– Det stemmer. Den ligger rundt 1,3 nautiske mil unna, svarer beredskapsdirektør Hans-Petter Laahne Mortensholm i Kystverket i en SMS til IntraFish.

Det er fra tidligere kjent at serviceselskapet AQS eier én av båtene som var med fartøyet «Eemslift Hendrika». Logoen har vært godt synlig på bildene som er tatt under blant annet Hovedredningssentralens arbeid.

I videoen nedenfor, som er lagt ut av Kystverket, mangler båten til AQS.

– Sørgelig

Til IntraFish uttaler daglig leder i AQS, Ove Løfsnæs, at han ikke er kjent med den siste utviklingen.

– Vi er ikke kjent med dette, sier han.

Han forteller at de ikke har opplevd noe tilsvarende siden de startet opp i 1991.

– Vi har aldri hatt et totalhavari på et fartøy tidligere. Det er sørgelig, sier han.

Han opplyser om at det nye tilskuddet var sårt tiltrengt, og at det skulle brukes til generell havbruksservice på norskekysten. VG har tidligere omtalt at AQS' nye tilskudd hadde en verdi på 66 millioner kroner. Ifølge Løfsnæs kan den summen stemme.

– Det er både store krefter og verdier i sving her. Samtidig gleder vi oss over at liv ikke er gått tapt, sier han.

Selskapene Royal Boskalis Westminster og Smit Salvage står for redningsarbeidet. IntraFish har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Martijn Schuttevaer i Boskalis om den nye utviklingen, som viser til kystvakten for svar om de ferskeste utviklingene.

Peker på vær og tid

I en e-post opplyser Schuttevaer at deres redningsarbeid trolig starter i morgen.

– Våre folk mobiliserer i dag, situasjonen påvirkes av Covid-testing og i hvilken hastighet vi får fraktet utstyr til stedet. I morgen virker realistisk.

Det er ifølge Kystverket den grønne båten, merket AQS, som har falt av. Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge

Han beskriver vær og tid som de mest krevende faktorer i bergingsarbeidet. I sin oppdatering klokken 11 tirsdag skrev Kystverket at værforholdene fortsatt var krevende, med opp til 15 meter høye bølger og kraftig vind.

– Vi gjør vårt ytterste for å berge fartøyet gitt de utfordringene i denne operasjonen. Per nå kan vi ikke gi mer detaljer om denne eksakte bergingaksjonen, sier Schuttevaer.

Vurderer å gå inn selv

Til IntraFish uttaler beredskapsdirektør Mortensholm i Kystverket at «Eemslift Hendrika» har endret litt drivbane fra tidligere, og nå går mer østover. AQS' båt ligger drøye to kilometer unna.

– Vi regner nå på hvor mye tid vi har til rådighet, men det endelige regnestykket er ikke formelt klart enda. Vi liker ikke drivbanen akkurat nå, og den kan kjapt endre seg med været, sier han.

Han uttrykker skepsis til Boskalis mål om å starte onsdag.

– Jeg er opptatt at vi skal gå inn i skipet på en forsvarlig måte så raskt som mulig. Samt at vi ikke setter liv i fare, sier han.

– Kan det bli aktuelt for dere å gå inn selv?

– Ja. Vi vil ikke vente på SMIT om det tar for lang tid, sier beredskapsdirektøren.

Han drar frem det å sette inn mannskap fra KV Sortland, som er i nærheten, samt det å stabilisere «Eemslift Hendrika» med en slepebåt som tiltak de kan iverksette. Det Kystverket frykter mest er 350 kubikk tungolje på det nederlandske skipet.

– Det er den vi er mest bekymret for. Tungolje er ekstremt skadelig for fugl i fjæresteinene. Dersom skipet synker eller treffer kysten må vi regne med utslipp og oljevernaksjon. Det blir en stor miljøbelastning selv om vi får ryddet det. Selv om det ikke er enorme mengder olje er det mer enn nok i sårbare områder, sier Mortensholm.