Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62-graden med 300 tonn. Ny maksimalkvote er 1800 tonn, opplyser direktoratet i en melding onsdag.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.