Det strømmer stadig på med båter til fiskerihavnene og feltene