- Ingen tvil om at vi er på etterskudd med sesongen. Men naturens svingninger