Det er for tida godt skreifiske på de fleste brukstyper utenfor Vesterålen, og det kommer også meldinger fra yttersida av Lofoten om at fangstene