Skottlands første flytende havvindpark, Hywind Scotland åpnet for to år siden.

Den skotske organisasjonen for hvitfiskprodusenter SWFPA advarer norske kolleger, og mener det ikke er gode eksempler på sameksistens mellom kommersielt fiske og vindparker til havs, melder Klassekampen.

Her hjemme er vindkraft til havs blitt pekt på som en industrimulighet for å unngå konfliktfylte utbygginger på land. Norges havvindpark, Hywind Tampen, skal etter planen forsyne oljefeltene Snorre og Gullfaks med fornybar strøm fra 2022.

– Vår største frykt er at det ikke er noe sted å fiske igjen, fordi sjøen fylles opp av vindmøller og andre næringer som oppdrett, sier Femke de Boer i organisasjonen til avisen.

De Boers oppfordrer norske fiskere til å bestemme seg for hvilke fiskefelt man absolutt vil beholde og hvilke det er greit å gi slipp på.

Hywind-Tampen prosjektet har skapt mye debatt i fiskerinæringen. Organisasjonene Fiskebåt og Norges Fiskarlag mener Equinor ikke har hensyntatt fiskernes interesser når planene for vindkraft-parken er laget.