«Kvitungen» er et av to fartøy som nå befinner seg på selfangsting i Vestisen. Det andre er «Lance». Også «Ottar» har fått tillatelse til å