Det melder Skipsteknisk i en pressemelding fredag.

Fabrikktråleren på 87,5 x 18 meter, blir rigget for trippeltrål med forberedelse for senere installasjon av en 5. trålvinsj, som muliggjør tauing av fire tråler.

Reker, filet og mel

Det nye designet er spesialutviklet i nært samarbeid med rederiet, og det er lagt stor vekt på effektive og sikre operasjoner i alle ledd om bord. Optimal energiutnyttelse, lave utslipp til sjø og van, samt sikkerhet og komfort, har vært vektlagt, viser Skipsteknisk til.

Tråleren vil utrustes med rekefabrikk, en avansert filetfabrikk og melfabrikk. I tillegg er det lagt opp til frysing av pelagiske arter. Nybygget vil få en fryseromskapasitet på 2250 m3. Skipet vil bli arrangert med en romslig og komfortabel innredning for 40 personer.

80 år gammel reder

Det er ikke første gang Skipsteknisk designer fabrikktråler for reder Mortan Johannessen. I 1990 leverte Mjellem & Karlsen i Bergen «Enniberg» til ham, et skip som har passert 30 år, men fortsatt er i full drift i rederiet.

Rederen som har passert 80 år satser nå friskt med en fabrikktråler som vil trone i toppen i fabrikkflåten i Nord-Atlanteren, vises det til i meldingen.