Det skriv NRK Møre og Romsdal. No krev næringa meir pengar. Denne veka skjerma regjeringa inn reglane for utanlandske arbeidarar. – Smitteverntiltaka har vore kostbare for oss lenge. Og for kvar arbeidar som no må sitte lenger