Skipsteknisk, som er et selskap som designer fiskebåter og andre skip, har sendt et brev til både lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, og til ministrene Torbjørn Røe Isaksen og Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Det melder forbundet Fiskebåt i en pressemelding.

Bekymret

I brevet gir de uttrykk for en bekymring for nybygging av fiskebåter stilles i bero, på grunn av usikkerhet rundt spørsmål de stiller til forslag i kvotemeldingen. Skipsteknisk viser til spørsmål om avkorting av strukturkvotene, eierskap og bekymring for svekket lønnsomhet, som rederne vil ha svar på.

– For en bedrift i Fastlands-Norge er dette bekymringsfullt, sier de og viser til at norske skipsverft og leverandører av utstyr til skipsbygging utgjør 1000 arbeidsplasser. Selv har de hovedkontor i Ålesund og kontorer i Kina og Tyrkia. De har rundt 50 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 172 millioner kroner.

Håper på forutsigbarhet

Skipsteknisk viser også til at det er gjennom mange år skapt og utviklet arbeidsplasser som følge av at Norge har vært en ledende fiskerinasjon, og med et Storting som har tenkt langsiktig.

– Vi håper derfor at forutsigbarheten som vi alle i næringen er helt avhengig av, kan opprettholdes, skriver de.

I brevet vises det også til at, på grunn av høye investeringskostnader i fiskeriene, er det en forutsetning med langsiktig finansiering over 12 til 15 år.

– Lånegarantier vil kun gis hvis prosjektet har forutsigbarhet i låneperioden, sier de og viser til at bankenes tenkning rundt sikkerhet knyttes til et forutsigbart og langsiktig kvotegrunnlag.