Torsdag kveld dukket kontrollører fra Fiskeridirektoratet opp på Myre fiskemottak og gjennomførte en ressurskontroll. «Kamilla Grande» var blant fartøyene som hadde avvik mellom det som de meldte inn av fangst fra feltet før levering og det som faktisk ble losset på fiskemottaket.

– Fordi det kommer mer vann om bord i de mindre halene blir det gjerne slik at jo mindre fangst per hal, jo lettere blir det å få avvik. Om det er 2 tonn i hvert hal, så skal det ikke mye til for å få avvik på over 10 prosent, forteller skipper Ole Morten Vassdal om bord på «Kamilla Grande».