Myre fiskemottak i Øksnes i Vesterålen har tatt hånd om 15.800 tonn med hvitfisk fra fangstflåten så langt i år, viser tall