Eksporten av skalldyr falt dramatisk da verden «koronastengte» i mars. Men nedgangen stabiliserte seg og endte med relativt gode sommermåneder – nok til