Øyrå Slip & Mek Verksted AS

I Gjerøy i Rødøy kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive reparrasjon og vedlikehold av skip og båter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Terje Lauritzen er daglig leder og styreleder.

Alfred Andreassen, Nordbuen

I Harstad er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utleie av sjark til fisketurister på dagsturer. Alfred Andreassen er innehaver av foretaket.

Setran Settefisk AS

I Averøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive produksjon av yngel og settefisk av laks og ørret og andre produkter/ tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Arne Geirulv er styrets leder og styremedlemmer er Magnus Lillestøl Kurt Jørund Olden.

Grønt fra laks AS

I Indre Kvarøy i Lurøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive hydroponisk produksjon av salat, urter og bær med rensing av slam fra oppdrettsnæringen som hovedformål. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Marius Alexander Johansen er styrets leder.