Prosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon» (KABIS) retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger. 

Det seks-årige prosjektet ledes av Uni Research. KABIS skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk, melder Uni Research.

Forskningsinstituttet har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner.

Seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research sa på oppstartmøtet at forskningen på bærekraftig havbruk nå styrkes betydelig.

KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

- Vi skal bygge et nytt felt innen resirkuleringsanlegg. Det har ikke Bergen fra før, sa prosjektleder Sigurd Handeland i Uni Research til Tekfisk før jul.

Disse bedriftene er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Det samlede budsjettet i KABIS lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.