I løpet av september investerer Forskningsrådet 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet, og dette kommer i tillegg til 610 millioner til samme formål i juni. Blant bedriftene som får støtte i denne runden er Ocean Tunicell