Imsland er forsknings- og utviklingssjef ved Akvaplan-Niva, og leder