Selskapet jobber med sikkerhet til havs, og vil nå utvikle en ny løsning for sjarkfiske.

– Sjarkfiske er et av de mest risikoutsatte yrkene du kan ha i Norge. Vi vil jobbe med å gjøre det tryggere å være sjarkfisker, sier designer Mari Sandbakk i Safepath til Tekfisk.

Kommunikasjonsplattform

Nylig fikk selskapet 200.000 kroner

. Her kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.

– Vi har fått støtte til tidligfasen av prosjektet, der vi skal utføre et omfattende innsiktsarbeid rundt sikkerhet på sjarker. Vi vil involvere sjarkfiskere, pårørende og samarbeidsparter for å finne ut hvor det er muligheter. Vi ser ikke så mye på løsninger foreløpig, men tenker i retning av kommunikasjon, sier Sandbakk. 

Prosjektet kan ende opp i en kommunikasjonsplattform som skal bidra til at sjarkfiskerne tenker mer på egen sikkerhet. Men hvordan den vil se ut eller virke, er det for tidlig å si noe om.

– Det viktige er å utvikle en tjeneste eller et produkt som er basert på reelle brukerbehov og som fiskerne ønsker selv å ta i bruk, sier designeren.

Mari Sandbakk og Terje Rødahl i Safepath. Foto: Safepath

Han mener det er viktig å få alle som er involvert bevisst på hvor viktig sikkerhet er. 

– Spesielt viktig er det å være forberedt på situasjoner som kan skje, sånn at resultatet går rett vei hvis det skjer noe. En ulykke kommer aldri alene, sier han.

– Hva kan hjelpe for å bedre sikkerheten?

– Gode rutiner og kontrollsystem, og dermed skape bedre holdninger. Spesielt når det kommer nye folk, må det være systemer for å ivareta når man bytter mannskap for eksempel, sånn at alle er inne i rutinene.

Angelsen og brødrene hans bygger for tiden en ny båt, «Angelsen Senior», i Kroatia. Det blir en hybridbåt, og den får de etter planen overta i uke 51.

– Jeg håper det blir bra. Vi skal seile den nordover selv. Det er vi jo rett i et sikkerhetsstyringsopplegg, sier han.

Meld deg på nyhetsbrev fra Tekfisk!