De fire kommende somrene skal et norsk-amerikansk forskningsteam fange vågehval levende og teste hva de hører. Det er aldri blitt gjort før. Målet er å beskytte slike dyr mot menneskeskapt støy, som sonarer og seismikk. Det melder Lofotposten.

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at bardekval blir påvirket av sonar og seismikk. De forlater området, slutter å beite eller endrer måten de kommuniserer på. Men for å beskytte hval mot støy må vi vite mer om hva slags lyder og frekvenser de faktisk kan høre, sier forsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

I vannet med hvalen

Tidligere forsøk på å fange hval levende for å gjøre forsøk har endt med at hvalen har klart å rømme. Kvadsheim mener at han har funnet en metode som holder vågehvalen fast uten å skade den lenge nok til at de får gjort de nødvendige testene.

Forskerne skal sette opp en 1300 meter lang not tvers over et sund utenfor Stamsund.

Planen er at noten skal lede dyr inn i et 280 meter langt, 150 meter bredt og 27 meter dypt basseng mellom noen holmer. Når en hval beveger seg inn i bassenget blir inngangen lukket og hvalen sperret inne til forskerne har fått målt hørselen.

– Vi skal å ha to personer i vannet sammen med hvalen og fire på en flåte. Hvalens helsetilstand overvåkes ved å måle pulsen og pust, slik at den ikke blir skadet. Dyret kan slippes løs raskt hvis det er fare for den eller menneskene som er med, forsikrer Kvadsheim.

Framgangsmetoden og eksperimentet er godkjent av Mattilsynet.