Barents Salmon AS

I Berlevåg er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive og investere i selskap innen havbruksnæringen. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Greger Mannsverk er styrets leder og Torbjørn Gjelsvik er styremedlem.

Eilert Gerhard Hansen

I Kautokeino har innehaver Eilert Gerhard Hansen startet et nytt enkeltpersonforetak som skal drive hav- og kystfiske.

Salmon Island AS

I Stavanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle designløsninger for fiskeoppdrett og etablere fiskeoppdrett, sammen med det som faller naturlig innen denne bransjen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Terje Birkenes.

Teinefiskeren AS

I Egersund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive import og salg av fiskeutstyr. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Vegard Loug Pedersen.