Ifølge rederiet skal båten ha to elektromotorer og to brenselsceller, inkludert batteripakke. Båten blir et nullutslippsfartøy med framdrift basert på hydrogen, som skal produseres ved bruk av fornybar vindkraft, skriver avisen Finnmarken.

Berlevåg er utpekt som en pilotkommune for produksjon av hydrogen til bruk i fiskerinæringen.

Varanger Kraft skal, i samarbeid med Sintef og et EU-prosjekt kalt Haeolus, gå i gang med en småskala prøveproduksjon av hydrogen i Berlevåg, med vindkraft som utgangspunkt for produksjonen.

Varanger Kraft har konsesjon på utbygging av 200 MW vindkraft. Foreløpig er 45 MW bygget ut og nye 50 MW vedtatt. Men begrensninger i ledningsnettet gjør at de er nødt til å tenke alternativt for å få utnyttet strømmen som produseres. Og her er det hydrogenproduksjonen kommer inn.