Finnmark får om kort tid sin første målestasjon for å kartlegge forstyrrelser på GPS-signalene. Årsaken er den stadige jammingen av signalene som kommer fra Russland, skriver NRK Finnmark i dag. Fly både i Norge og Finland har gjentatte ganger mistet GPS-signal på grunn av jammingen, samt